Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ThessISMUN2009

Το 8ο ThessISMUN πραγματοποιήθηκε από τις 22 Απριλίου ως τις 26 Απριλίου 2009. Συμμετείχαν 28 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.
Οι επιτροπές και τα θέματα, που συζητήθηκαν σε αυτές, ήταν τα εξής:
Γενική Συνέλευση
1η Επιτροπή – Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια
1. Η απειλή της πυρηνικής τρομοκρατίας και το ζήτημα της χρηματοδότησης της παγκόσμιας τρομοκρατίας(ειδικά όσον αφορά το ψήφισμα 1822(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 30 Ιουνίου 2008)
2. Η οριστική επίλυση της κρίσης στο Λίβανο και ο ρόλος που μπορεί να παίξει το Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο
2η Επιτροπή – Οικονομικά και Χρηματοδοτικά Ζητήματα
1. Διεθνής Στρατηγική για τη μείωση της περιβαλλοντικής καταστροφής- Νέες στρατηγικές για τους κλιματικούς πρόσφυγες
2. Η Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση- Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων Βορρά-Νότου
3η Επιτροπή – Κοινωνικά, Ανθρωπιστικά και Πολιτισμικά Ζητήματα
1. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρία και οι Στόχοι της Χιλιετίας για την ανάπτυξη για τα άτομα με αναπηρίες
2. Ισορροπώντας το δικαίωμα στην ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)
1. Δράση κατά της διαφθοράς στις Παγκόσμιες Εμπορικές Συναλλαγές- Τρέχουσα κατάσταση και συνεργασία με άλλους διακρατικούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ
2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Ο ρόλος των φαρμακευτικών εταιρειών στην Αφρική- Η εμπειρία από τις φαρμακευτικές εταιρίες στη Λατινική Αμερική και την Ινδία

Συμβούλιο Ασφαλείας Η κρίση στον Καύκασο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
1. Μετανάστευση και Ανάπτυξη των κρατών, από τα οποία προέρχονται οι μετανάστες
2. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γειτονικά κράτη- οι ειδικές σχέσεις με τα κράτη του Νότιου Καυκάσου(κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το σύμφωνο σταθερότητας)
Επιτροπή για το Περιβάλλον
1. Περιβάλλον και Αγορά- Εύρεση τρόπων ενθάρρυνσης του επιχειρηματικού και του κρατικού τομέα να προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά να παραμένουν ανταγωνιστικοί και επικερδείς
2. Γενετική Μηχανική, Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα- Το μέλλον των τροφίμων

-NATO
1. Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση στον Καύκασο
2. Αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μία νέα ναυτική στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξωτερικές παραμέτρους.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ: http://www.thessismun.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου