Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Συμμετοχή Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στη διεθνή προσομοίωση THESSIS MUN 2012

Για 12η συνεχή χρονιά, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δικοίκησης συμμετείχε με με 23μελή αποστολή στη διεθνή προσομοίωση THESSIS MUN που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (18-22 Απριλίου 2012). Πρόκειται για το μεγαλύτερο ελληνικό μοντέλο διεθνών οργανισμών το οποίο φέτος συγκέντρωσε πάνω από 400 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου αναλαμβάνοντας το ρόλο διπλωματών της Αιγύπτου, της Γαλλίας, του Μπαγκλαντές, της Χιλής, του Σουδάν, της Ινδονησίας, της Λιθουανίας και της Νορβηγίας (η ημερήσια διάταξη, τα ονόματα των συμμετεχόντων και η κατανομή των χωρών περιλαμβάνονται στα συνημμένα παραρτήματα). Η συμμετοχή σε ασκήσεις προσομοιώσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την εμπέδωση της λειτουργίας των διεθνών οργανισμών καθώς περιλαμβάνει την εκπόνηση εκ μέρους των φοιτητών/φοιτητριών κειμένων εργασίας (working paper), κειμένων θέσεων (position paper) και σχεδίων ψηφισμάτων (draft resolutions) σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των επιτροπών ή των οργάνων των διεθνών οργανισμών. Οι φοιτητές και φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα περιβάλλον όμοιο με το θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, να μελετήσουν και να διαπραγματευτούν θέματα εφαρμοσμένης διεθνούς πολιτικής και τέλος, να προετοιμάσουν και να υπερασπιστούν θέσεις διαφορετικών κρατών. Εκτός από τη συστηματική μελέτη και έρευνα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι φοιτητές όφειλαν να ανταποκριθούν και στις απαιτήσεις της διαπραγμάτευσης στην αγγλική γλώσσα, πρόκληση την οποία διαχειρίστηκαν με επιτυχία. Η προετοιμασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου: Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών’ από την Επικ. Καθηγήτρια Εμμ. Δούση και από τη Δρα Α. Ζερβάκη, η οποία και συνόδευσε την αποστολή στη Θεσσαλονίκη.