Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

GenevaMUN2009 (GIMUN2009)

Tο United Nations Department of Public Information(DPI) οργάνωσε την πρώτη παγκόσμια προσομοίωση της λειτουργίας των Ηνωμένων Εθνών (Geneva Model United Nations 2009). Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (UNOG-Palais des Nations) από τις 5 έως τις 7 Αυγούστου 2009 και συμμετείχαν 4 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας.

Η agenda του συνεδρίου αφορούσε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals), οι οποίοι συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών των τεσσάρων πρώτων επιτροπών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τα θέματα του συνεδρίου έχουν ως εξής:
1η Επιτροπή-Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια
Οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των παράνομων όπλων
Η τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων στην χάραξη και την εφαρμογή των συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των όπλων
2η Επιτροπή-Οικονομική και Χρηματοδοτική
Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
H κλιματική αλλαγή
3η Επιτροπή- Κοινωνική, Ανθρωπιστική και Πολιτιστική
Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον
Τα παιδιά των συγκρούσεων και η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας
4η Επιτροπή- Ειδική Πολιτική και Αποαποικιοποίηση
Συμβολή στην υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας στην Εγγύς Ανατολή: εκτίμηση της UNRWA Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης
Η ειρηνικής χρήση του διαστήματος
Στα πλαίσιο του συνεδρίου, οι φοιτητές κλήθηκαν να προωθήσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους καθώς επίσης και τις προτάσεις, λύσεων σχετικά με τους Στόχους της Χιλιετίας, μέσω ενός πρωτότυπου διαγωνισμού video.
Στο διαγωνισμό δύο από τις φοιτήτριές μας κέρδισαν το πρώτο βραβείο.Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Assembly Hall του Palais des Nations από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του UNDPI, Mr. Kiyo Akasaka.

Για να δείτε το βίντεο βλ. http://www.youtube.com/watch?v=QWAenO8HsR0


Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.un.org/gmun.


Εκτός από τα προαναφερθέντα MUN, φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας έλαβαν μέρος με ατομική συμμετοχή και σε άλλα MUN, όπως το OxiIMUN2008 στην Οξφόρδη και το WoldMUN2009 στη Χάγη.

CataloniaMUN2009 (C’MUN2009)


Η διεθνής προσομοίωση του ΟΗΕ (International Model United Nations of Catalonia) οργανώνεται από την Ένωση των Ηνωμένων Εθνών της Ισπανίας στη Βαρκελώνη από το 2006. Η 4η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε από τις 29 Απριλίου έως τις 2 Μάιου 2009 και έλαβαν μέρος 5 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος μας.
Οι επιτροπές που αντιπροσωπεύονται και τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
Συμβούλιο Ασφαλείας Η ευθύνη για προστασία
Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Σεξουαλικός προσανατολισμός και Ανθρώπινα δικαιώματα
Παγκόσμια Τράπεζα – Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση
Κοινωνική, Πολιτισμική και Ανθρωπιστική Επιτροπή για το Περιβάλλον – Η Κλιματική Αλλαγή, το Πρωτόκολλο του Κιότο
Η ad hoc Επιτροπή για τη Συμμαχία των Πολιτισμών – Θρησκεία ή λαϊκισμός στα σχολεία και Διαχωρισμός κράτους -εκκλησίας
Κοινωνική, Πολιτισμική και Ανθρωπιστική Επιτροπή για την Ανάπτυξη - Το μέλλον των Στόχων της Χιλιετίας για την ανάπτυξη
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης – Η Ανεξαρτησία του Κοσσόβου

Στην προσομοίωση έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι κρατών αλλά και διεθνών οργανισμών, ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ καθώς και ΜΚΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://www.anue.org/

ThessISMUN2009

Το 8ο ThessISMUN πραγματοποιήθηκε από τις 22 Απριλίου ως τις 26 Απριλίου 2009. Συμμετείχαν 28 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.
Οι επιτροπές και τα θέματα, που συζητήθηκαν σε αυτές, ήταν τα εξής:
Γενική Συνέλευση
1η Επιτροπή – Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια
1. Η απειλή της πυρηνικής τρομοκρατίας και το ζήτημα της χρηματοδότησης της παγκόσμιας τρομοκρατίας(ειδικά όσον αφορά το ψήφισμα 1822(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 30 Ιουνίου 2008)
2. Η οριστική επίλυση της κρίσης στο Λίβανο και ο ρόλος που μπορεί να παίξει το Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο
2η Επιτροπή – Οικονομικά και Χρηματοδοτικά Ζητήματα
1. Διεθνής Στρατηγική για τη μείωση της περιβαλλοντικής καταστροφής- Νέες στρατηγικές για τους κλιματικούς πρόσφυγες
2. Η Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση- Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων Βορρά-Νότου
3η Επιτροπή – Κοινωνικά, Ανθρωπιστικά και Πολιτισμικά Ζητήματα
1. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρία και οι Στόχοι της Χιλιετίας για την ανάπτυξη για τα άτομα με αναπηρίες
2. Ισορροπώντας το δικαίωμα στην ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)
1. Δράση κατά της διαφθοράς στις Παγκόσμιες Εμπορικές Συναλλαγές- Τρέχουσα κατάσταση και συνεργασία με άλλους διακρατικούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ
2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Ο ρόλος των φαρμακευτικών εταιρειών στην Αφρική- Η εμπειρία από τις φαρμακευτικές εταιρίες στη Λατινική Αμερική και την Ινδία

Συμβούλιο Ασφαλείας Η κρίση στον Καύκασο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
1. Μετανάστευση και Ανάπτυξη των κρατών, από τα οποία προέρχονται οι μετανάστες
2. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γειτονικά κράτη- οι ειδικές σχέσεις με τα κράτη του Νότιου Καυκάσου(κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το σύμφωνο σταθερότητας)
Επιτροπή για το Περιβάλλον
1. Περιβάλλον και Αγορά- Εύρεση τρόπων ενθάρρυνσης του επιχειρηματικού και του κρατικού τομέα να προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά να παραμένουν ανταγωνιστικοί και επικερδείς
2. Γενετική Μηχανική, Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα- Το μέλλον των τροφίμων

-NATO
1. Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση στον Καύκασο
2. Αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μία νέα ναυτική στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξωτερικές παραμέτρους.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ: http://www.thessismun.org/

StocholmMUN2008 (SMUN2008)

Το SMUN είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης της λειτουργίας του ΟΗΕ, ειδικευμένων οργανώσεων αυτού και άλλων διεθνών οργανισμών. Διεξάγεται στη Στοκχόλμη από το 2006 και διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Stockholm School of Economics). Το 2008, η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου και έλαβαν μέρος 3 φοιτήτριες του Τμήματος.
Οι επιτροπές που αντιπροσωπεύονται και τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτές ήταν τα εξής:
1.Συμβούλιο Ασφαλείας- Λειψυδρία και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή
2.Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας- Βιοκαύσιμα και ασφάλεια των τροφίμων
3.Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη(ΟΑΣΕ)- Ενεργειακή ασφάλεια και περιφερειακή αστάθεια στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία

Για περισσότερες πληροφορίες βλ: http://www.smun.se/

Model European Union Conference 2008 (EUROFORUM)

Το Galatasaray Euroforum είναι μία άσκηση προσομοίωσης οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανώνεται από το Galatasaray University International Law and Diplomacy Club, στην Κωνσταντινούπολη εδώ και 8 χρόνια. Το 2008, το Galatasaray Euroforum πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 24 Απριλίου και συμμετείχαν 10 φοιτητές του Τμήματός μας, 5 από τους οποίους βραβεύτηκαν.
Τα θέματα και οι επιτροπές έχουν ως εξής:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Ευρωπαϊκή διαδικασία αναδιάρθρωσης
2. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
1. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός
2. Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
1. Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
2. Πολιτική διεύρυνσης

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://www.euroforum.gs/

ThessISMUN2008

Το 7ο ThessisMUN πραγματοποιήθηκε από τις 30 Απριλίου ως τις 4 Μαΐου και έλαβαν μέρος 28 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος μας.
Οι επιτροπές και τα θέματα, που συζητήθηκαν σε αυτές, ήταν τα εξής:
- Γενική Συνέλευση
1η Επιτροπή – Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια
1.Προληπτικά μέτρα για την περιοχή του Κοσσυφοπεδίου.
2. Αφοπλισμός των παράνομων οπλισμένων ομάδων/μη-κρατικών, συμπεριλαμβανομένων των επαναστατών και των παραστρατιωτικών οργανώσεων
2η Επιτροπή – Οικονομικά και Χρηματοδοτικά Ζητήματα
1. Μόνιμη κυριαρχία των Παλαιστινίων στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ και του αραβικού πληθυσμού στο κατειλημμένο συριακό Γκολάν
2. Προστασία του παγκόσμιου κλίματος για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές της ανθρωπότητας
3η Επιτροπή – Κοινωνικά, Ανθρωπιστικά και Πολιτισμικά ζητήματα
1. Κυβερνοχώρος και ανθρώπινα δικαιώματα, με έμφαση: α) στην προστασία των προσωπικών στοιχείων, β) στο οργανωμένο έγκλημα, γ) στην εθνική ασφάλεια και δ) στις αστικές ελευθερίες
2. Παράνομη διακίνηση ανθρώπων

- Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)
1. Διαιώνιση διακίνησης παράνομων ναρκωτικών. Απαγόρευση ή νομιμοποίηση της χρήσης φαρμάκων; Το ολλανδικό πείραμα στην πολιτική φαρμάκων
2. Οικονομικό έγκλημα. Διεθνής συνεργασία για την ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας και της υιοθέτησης νέων μέτρων κατά της πειρατείας

- Συμβούλιο Ασφαλείας
Η κατάσταση μεταξύ Ιράκ-Τουρκίας

- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης: Ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τα γειτονικά κράτη
Επιτροπή για τη βιομηχανία, την έρευνα και την ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική: Διαμόρφωση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια

- NATO
1. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο ρόλος του ΝΑΤΟ: Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που το ΝΑΤΟ πρέπει να αντιμετωπίσει προκειμένου να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική αντιτρομοκρατική εκστρατεία.
2. Η εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ

- Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
1. Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε περιόδους τρομοκρατίας
2. Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Myanmar

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://www.thessismun.org/