Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

PHILLIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COMPETITION 2010

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την ILSA (International Law Students Association) Athens διοργάνωσαν τον Εθνικό Γύρο για τον διαγωνισμό εικονικής δίκης διεθνούς δικαίου «Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition». Στον Εθνικό Γύρο συμμετείχαν ομάδες από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια του Εθνικού Γύρου, οι τρεις ομάδες αγόρευσαν ενώπιον καθηγητών διεθνούς δικαίου, καθώς και μελών της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στους διεθνείς γύρους του διαγωνισμού από τις 21 έως τις 28 Μαρτίου 2010 στην Washington D.C.

Η ομάδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης απαρτιζόταν από τους εξής φοιτητές και φοιτήτριες: Βασίλης Κανελλόπουλος, Δημήτρης Ασημάκης και Ελευθερία Γαρόζη. Την ευθύνη της προετοιμασίας η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος κα.Εμμανουέλα Δούση.

Αντικείμενο της εικονικής δίκης αποτέλεσαν ζητήματα κυριαρχίας επί νησιών, δικαιώματος στην αυτοδιάθεση και διμερών συνθηκών προστασίας των επενδύσεων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Κάθε ομάδα διαγωνίστηκε και ως ενάγων (Applicant) και ως εναγόμενος (Respondent) απέναντι σε όλες τις αντίπαλες ομάδες. Όλη η διαδικασία διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα. Στο τέλος των αγώνων δόθηκαν βραβεία στον καλύτερο ομιλητή (Best Oralist) και στο καλύτερο υπόμνημα (Best Memorial).

ΤhessisMUN2010


Το ΤhessisMUN είναι μία άσκηση προσομοίωσης της λειτουργίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και ορισμένων οργάνων άλλων διεθνών οργανισμών(ΕΕ, ΝΑΤΟ). Διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη από το 2002 ως σήμερα, από το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 9ο ΤhessisMUN πραγματοποιήθηκε από τις 7 Απριλίου ως τις 11 Απριλίου 2010. Συμμετείχαν 38 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.
Οι επιτροπές και τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτές, ήταν τα εξής:
Γενική συνέλευση
1η Επιτροπή-Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια
1.Η στρατιωτικοποίηση της Αφρικής
2.Σύνοψη αποτελεσμάτων διεθνών συμφωνιών για την εξασφάλιση μη πυρηνικών κρατών έναντι της χρήσης της απειλής χρήσης πυρηνικών όπλων
2η Επιτροπή – Οικονομικά και Χρηματοδοτικά Ζητήματα
1.Η παγκόσμια οικονομική κρίση: εφαρμογή διακυβερνητικών κανονισμών και συνεργασία για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών
2.Πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς και της μεταφοράς κεφαλαίων παράνομης προέλευσης
3η Επιτροπή – Κοινωνικά, Ανθρωπιστικά και Πολιτισμικά Ζητήματα
1.Εξάλειψη του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της έλλειψης ανεκτικότητας
2.Τα δικαιώματα των γηγενών κατοίκων: επανεξετάζοντας τη διακήρυξη και προχωρώντας προς μία σύμβαση

Συμβούλιο Ασφαλείας
Μη κράτη δρώντες : ο ρόλος τους στις τρέχουσες συγκρούσεις

Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)
1.Ηνωμένα Έθνη και αλλαγή κλίματος: αξιολόγηση του πορίσματος της Κοπεγχάγης
2.Διεθνής μετανάστευση και η νεολαία

Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
1. Ανθρώπινα δικαιώματα και πρόσβαση σε πόσιμο νερό και υγιεινή
2. Ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνής αλληλεγγύη

NATO
1. Στρατηγική : πολιτική για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης των όπλων μαζικής καταστροφής (WMP), και την άμυνα ενάντια στις χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές απειλές
2. Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ NATO και Ρωσίας

Συμβούλιο της Ευρώπης
Έλλειμμα πολιτικής συμμετοχής της νεολαίας που οδηγεί σε ιδεολογικά ακραία συμπεριφορά