Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Αποστολή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (ΕΚΠΑ) στο THESSISMUN 2018


Από τους Εμμανουέλα Διακάκη και Παύλο Πετίδη,
Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Συνεχίζοντας την πολύχρονη παράδοση συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια προσομοιώσεων, το Τμήμα μας έδωσε για μια ακόμη φορά το παρόν του με επιτυχία στο Thessaloniki Model United Nations, 11 έως 15 Απριλίου 2018. Το τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης ήταν ο Γιώργος Ανδρεόπουλος, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο John Jay College of Criminal Justice και στο κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών του City University of New York, ενώ τιμητική διάκριση με τη μορφή βραβείου έλαβε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματός μας κυρία Εμμανουέλα Δούση για την πολυετή αρωγή της στη διεξαγωγή του συνεδρίου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.

Το ThessISMUN είναι ένα διεθνές συνέδριο προσομοίωσης Επιτροπών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και επιμέρους οργανισμών, όπου οι φοιτητές καλούνται να εκπροσωπήσουν μια χώρα υποστηρίζοντας την πολιτική της σε θέματα της τρέχουσας διεθνούς ατζέντας. Είναι μια δοκιμασία η οποία απαιτεί προσεκτική προετοιμασία, ένα παιχνίδι όπου οι φοιτητές, ως διαγωνιζόμενοι, μαθαίνουν έμπρακτα τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στα διεθνή  όργανα, αλλά και μια ευκαιρία διεξαγωγής ακαδημαϊκής έρευνας τόσο για τη χώρα εκπροσώπησης και  τις διεθνείς ισορροπίες όσο και για σημαντικά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας σχετικά με την οικονομία, την ασφάλεια αλλά και κοινωνικά θέματα.

Ειδικότερα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο ThessISMUN2018  πραγματοποιήθηκαν επίπονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μονίμων και μη μονίμων μελών σχετικά με την κατάσταση στο Μυανμάρ.  Στην πρώτη επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ οι φοιτητές πραγματεύτηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου (cyber security) και τη στρατιωτική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στη δεύτερη επιτροπή, τα θέματα αφορούσαν στη σημασία του διεθνούς εμπορίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως και στην αναδιάρθρωση του χρέους. Τα θέματα της τρίτης επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης απαιτούσαν την κατάθεση προτάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της απουσίας ιθαγένειας. Στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, τέθηκαν επί τάπητος τα ζητήματα της πραγμάτωσης των Βιώσιμων Στόχων 13 και 16. Στο Διεθνές Δικαστήριο, οι Δικαστές διαχειρίστηκαν υποθέσεις που άπτονται του αντικειμένου του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης.

Στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητήματα όπως το δικαίωμα στην «ανάπτυξη» καθώς και η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό το φως της εκρηκτικής ανάδυσης της Τρομοκρατίας απασχόλησαν το Συμβούλιο τις ημέρες του Συνεδρίου. Όσον αφορά την UNESCO,  ο ρόλος της εκπαίδευσης ως εργαλείο ανάσχεσης του εξτρεμισμού καθώς και η προστασία των υπό εξαφάνιση γλωσσών και διαλέκτων αποτέλεσαν τον πυρήνα των θεμάτων της Επιτροπής. Επιπλέον, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών οικοδόμησαν ένα πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τη μεταφορά βλαβερών ουσιών μέσω της θάλασσας και την ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης, στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, προβληματίστηκαν σχετικά με την ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ και έθεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξάλειψη των δομικών αδυναμιών του ΝΑΤΟ στο εγγύς μέλλον. Τέλος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σχηματίστηκε ένας κορμός προτάσεων αναφορικά με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και με την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της εκπαίδευσης.

Η  ακαδημαϊκή υπεύθυνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Εμμανουέλα Δούση, ξεκινώντας από το Νοέμβριο 2017, κίνησε τη διαδικασία οργάνωσης μιας αποστολής που με ζήλο και ενθουσιασμό θα εκπροσωπούσε το Πολιτικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 44 φοιτητές  που κατάφεραν εν τέλει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της προετοιμασίας και να συμμετάσχουν στο συνέδριο, αποτέλεσαν μια από τις πιο οργανωμένες, προετοιμασμένες και διαπρεπείς αποστολές του THESSISMUN 2018.

Συγκεκριμένα, στο ThessISMUN 2018 η αποστολή του Τμήματός μας είχε την τιμή να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Βόρεια Κορέα, τη Ρουμανία, τη Φιλανδία, τη Νιγηρία, το Μαρόκο, την Αλβανία και τον Παναμά. Για την εξαιρετική επίδοσή τους στο φετινό συνέδριο διακρίθηκαν από την αποστολή μας με το βραβείο του μελλοντικού διπλωμάτη (Future Diplomat Award) οι φοιτητές Νικόλαος Παπούλιας(ΗΠΑ- ECOFIN) και Κωνσταντίνος Ρούσης( ΗΠΑ- HRC) ενώ διακρίθηκαν προφορικά  η Πολιτίμη Βιντσιλαίου(ΗΠΑ- ECOSOC) και ο Βαγγέλης Βαϊάννης (Φιλανδία – UNESCO).

Χάρη στη συμμετοχή στο ThessiSMUN 2018, τα μέλη της αποστολής μας κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, την ανάγκη οικοδόμησης συνασπισμών εντός των Επιτροπών και της συνεργασίας ως αναγκαία προϋπόθεση για διαμόρφωση πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Απέδειξαν ότι η προετοιμασία πριν το Συνέδριο αποτελεί την βάση για την συμμετοχή και την ανταπόκριση στις ανάγκες του debate.  Η επιτυχία της αποστολής οφείλεται στην συνδρομή και την πολύτιμη βοήθεια της κυρίας Εμμανουέλας Δούση, που από την πρώτη στιγμή μας στήριξε και μας καθοδήγησε  καθ’όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.