Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

GenevaMUN2009 (GIMUN2009)

Tο United Nations Department of Public Information(DPI) οργάνωσε την πρώτη παγκόσμια προσομοίωση της λειτουργίας των Ηνωμένων Εθνών (Geneva Model United Nations 2009). Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (UNOG-Palais des Nations) από τις 5 έως τις 7 Αυγούστου 2009 και συμμετείχαν 4 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας.

Η agenda του συνεδρίου αφορούσε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals), οι οποίοι συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών των τεσσάρων πρώτων επιτροπών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τα θέματα του συνεδρίου έχουν ως εξής:
1η Επιτροπή-Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια
Οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των παράνομων όπλων
Η τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων στην χάραξη και την εφαρμογή των συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των όπλων
2η Επιτροπή-Οικονομική και Χρηματοδοτική
Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
H κλιματική αλλαγή
3η Επιτροπή- Κοινωνική, Ανθρωπιστική και Πολιτιστική
Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον
Τα παιδιά των συγκρούσεων και η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας
4η Επιτροπή- Ειδική Πολιτική και Αποαποικιοποίηση
Συμβολή στην υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας στην Εγγύς Ανατολή: εκτίμηση της UNRWA Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης
Η ειρηνικής χρήση του διαστήματος
Στα πλαίσιο του συνεδρίου, οι φοιτητές κλήθηκαν να προωθήσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους καθώς επίσης και τις προτάσεις, λύσεων σχετικά με τους Στόχους της Χιλιετίας, μέσω ενός πρωτότυπου διαγωνισμού video.
Στο διαγωνισμό δύο από τις φοιτήτριές μας κέρδισαν το πρώτο βραβείο.Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Assembly Hall του Palais des Nations από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του UNDPI, Mr. Kiyo Akasaka.

Για να δείτε το βίντεο βλ. http://www.youtube.com/watch?v=QWAenO8HsR0


Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.un.org/gmun.


Εκτός από τα προαναφερθέντα MUN, φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας έλαβαν μέρος με ατομική συμμετοχή και σε άλλα MUN, όπως το OxiIMUN2008 στην Οξφόρδη και το WoldMUN2009 στη Χάγη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου