Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Personal comment

"For me this was a very special and challenging experience. The whole procedure of debating about country disputes with other delegates fascinated me in an unexpected way. I definitely believe that my participation in thessISMUN has offered me the chance to understand the behaviour of a real diplomat. This kind of simulation can provide a student with useful skills for a similar career in the fiels of international relations. Besides the academic motivation we must not forget the social one as well. An international student model of United Nations was a great opportunity for me to hobnob with people from all over the world".
Dimitris Emmanouilidis

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ThessisMUN2011


Το ThessISMUN πραγματοποιήθηκε για 10η συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από τις 27 Απριλίου ως την 1η Μαΐου 2011. Πάνω από 400 φοιτητές και φοιτήτριες από συνολικά 25 Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού συμμετείχαν στην επετειακή αυτή προσομοίωση, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τιμώμενο πρόσωπο για την προσφορά του στην επιστήμη του διεθνούς δικαίου, ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής και πρώην μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ, κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης.
Η προσομοίωση περιλάμβανε το Συμβούλιο Ασφαλείας, την 1η, 2η και 3η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC), το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο του NATO, το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και, για πρώτη φορά, την Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων και κάθε απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας η οποία απαρτιζόταν από ανεξάρτητους, ειδικούς επιστήμονες. Η προσομοίωση των παραπάνω οργάνων διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα, εκτός από την Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων όπου οι συζητήσεις έγιναν στη γαλλική γλώσσα.
Ειδικότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε ως θέμα ημερήσιας διάταξης τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Η πρώτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης (Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια) συζήτησε δύο θέματα: την αναθεωρητική διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων και την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων κατά της νηοπομπής το 2010: μια πράξη κατά της τρομοκρατίας ή μια παράνομη πράξη που συνιστά πειρατεία; Στη 2η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης (Οικονομικά και Χρηματοδοτικά Ζητήματα) συζητήθηκαν τα εξής θέματα: η υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά και η διευθέτηση των διαφορών: κατακερματισμός των διαφορετικών νομικών καθεστώτων και οι διαφορές για τις υποθαλάσσιες πηγές στην Κασπία θάλασσα: η καθιέρωση ενός προηγούμενου; Η 3η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης (Κοινωνικά, Ανθρωπιστικά και Πολιτισμικά Ζητήματα) συζήτησε δύο θέματα: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το δικαίωμα στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατροφική κρίση: η διανομή των γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων και το δικαίωμα στη διατροφή. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ΕCOSOC) επεξεργάστηκε θέματα σχετικά με την παγκόσμια δημόσια υγεία και την η οικονομική κρίση και το δικαίωμα στην απεργία. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολήθηκε με την ανεξιθρησκεία και το ρόλος της εκπαίδευσης: η διαμόρφωση και ο καθορισμός μια διαπολιτισμικής πολιτικής και τις αρνητικές επιπτώσεις της κυκλοφορίας και ρύπανσης των τοξικών και επικίνδυνων προϊόντων και αποβλήτων στα δικαιώματα του ανθρώπου. Το ΝΑΤΟ επικεντρώθηκε στην επίθεση μέσω του διαδικτύου και στην περιβαλλοντική ασφάλεια, ενώ, το Συμβούλιο της Ευρώπης εστίασε αφενός στα άτομα με αναπηρίες και τις διακρίσεις και αφετέρου στην κατάσταση των Ρωμά στην Ευρώπη. Τέλος, η γαλλόφωνη Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων εξέτασε τις εκθέσεις δύο κρατών μερών της σχετικής Σύμβασης, του Τζιμπουτί και του Μονακό.
Το Τμήμα μας όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε ενεργά στην προσομοίωση με ομάδα 35 φοιτητών. Οι φοιτητές μας έλαβαν πολλά βραβεία και επαίνους. Τιμητικά βραβεία απέσπασαν η Άρια Δάγλα (3η Επιτροπή) και ο Σπύρος- Ερρίκος Μοναστηριώτης (Συμβούλιο Ασφαλείας), ενώ το βραβείο του «μελλοντικού διπλωμάτη» κέρδισε ο Άρης Λεφάκης (γαλλόφωνη Επιτροπή). Επιπροσθέτως, ο Νίκος Κουντούρογλου επελέγη για διαχειριστής κρίσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Νίκος-Αλέξανδρος Συνοδινός για διαχειριστής κρίσεων στο ιστορικό Συμβούλιο Ασφαλείας και η Έρικα Σπαγάκου για αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας.