Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Συμμετοχή Φοιτητών στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών – EuroMUN 2015

Από την Σοφία Αντωνιάδη
Απόφοιτη του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Το περασμένο Απρίλιο και συγκεκριμένα κατά το διάστημα 29 Απριλίου έως 4 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, το 9ο Ευρωπαϊκό Μοντέλο προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών (EuroMUN), το δεύτερο καλύτερο και μεγαλύτερο από άποψη συμμετοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το EuroMUN είναι μια καινοτομία που ξεκίνησε το 2006 από μια ομάδα φοιτητών του πανεπιστημίου του Μάαστριχτ (United Nations Student AssociationUNSA) και κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης για φοιτητές από τα πανεπιστήμια όλου το κόσμου.

Τη χρονιά αυτή το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί για πρώτη φορά στο EuroMUN, μετά από τη παρακίνηση των ειδικών στο αντικείμενο καθηγητών τους αναφορικά με τα οφέλη μιας τέτοιας αποστολής. Με τη πολύτιμη βοήθεια της αναπληρώτριας καθηγήτριας Εμμανουέλας Δούση ,με ειδίκευση σε θέματα Διεθνούς Δικαίου και Περιβάλλοντος, στα διαδικαστικά ζητήματα της συμμετοχής αλλά και στη προετοιμασία και εύρεση χρηματοδότησης για τη κάλυψη των εξόδων της αποστολής, από τους πρώτους μήνες του 2015 ξεκίνησε η προετοιμασία των φοιτητών.

Η ομάδα του τμήματος συγκροτήθηκε από τέσσερις φοιτητές, τον Ιάσωνα Τσουκαλά και τη Σοφία Αντωνιάδη που βρίσκονταν στο τέταρτο έτος της φοίτησης τους και από τις τριτοετείς φοιτήτριες Κατερίνα Πετροπούλου και Βασιλική Νιάρχου. Η ομάδα συνεργάστηκε άριστα και προετοιμάστηκε μαζί για τη προσομοίωση καθώς για τη πλειοψηφία ήταν η πρώτη φορά συμμετοχής σε ένα μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός όμως που δεν εμπόδισε την ομάδα να αποσπάσει θετικά σχόλια κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στις επιτροπές τους.

Το 9ο EuroMUN με θέμα “Restoring StabilityPursuing Peace, Security and Human Rights” συνάντησε μεγάλη συμμετοχή με 550 φοιτητές από όλο τον κόσμο να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στις επιτροπές τους. Οι επιτροπές που υπήρχαν ήταν τόσο σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών όσο και σε ευρωπαϊκό. Συγκεκριμένα οι φοιτητές μπορούσαν να συμμετάσχουν στα: UN Security Council, UN Global Compact, UN Economic and Social Committee, UN Environmental Program, UN Human Rights Council, ECOFIN, NATO, African Union Assembly, WHO, World Bank, Joint-Council Crisis, European Parliament και EU Council.

Οι φοιτήτριες Σοφία Αντωνιάδη και Κατερίνα Πετροπούλου εκπροσώπησαν την Ινδία και την Ιρλανδία αντιστοίχως στη Παγκόσμια Τράπεζα για τα θέματα των άμεσων ξένων επενδύσεων για τις ΑΠΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες και των οικονομικών ανισοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Η Βασιλική Νιάρχου εκπροσώπησε το γερμανικό αριστερό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ ο Ιάσωνας Τσουκαλάς την Ιταλία με τους ανεξάρτητους ευρωβουλευτές της, πάνω στα θέματα διαχείρισης του European Social Fund και της συμφωνίας TTIP.

Η συμμετοχή στη προσομοίωση έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην έρευνα και στη συγκέντρωση πληροφοριών για τα θέματα τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να δουν πως λειτουργούν πρακτικές όπως η διπλωματία, το lobbying, η επιχειρηματολογία και η πειθώ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ένα σπουδαίο μάθημα για τον τρόπο δημιουργίας συμμαχιών και φιλικών σχέσεων που τελικά έφερε όλους του συμμετέχοντες κοντά εντός και εκτός των αιθουσών, δίνοντας στο ταξίδι και μια επιπλέον διασκεδαστική νότα.

Πριν την έναρξη του EuroMUN οι φοιτητές του τμήματος είχαν την μοναδική ευκαιρία να επισκεφτούν την όμορφη Χάγη μαζί με πολλούς ακόμα φοιτητές με σκοπό να δημιουργηθούν γνωριμίες και φιλίες πριν την έναρξη της προσομοίωσης. Η παραμονή τη Χάγη συνέπεσε με τις ημέρες εορτασμού του Kings Day μια από τις πιο σπουδαίες εθνικές γιορτές για τους Ολλανδούς κατά την οποία πραγματοποιούνται αμέτρητα δρώμενα σε κάθε γωνία της χώρας. Ταυτοχρόνως η ομάδα του τμήματος μαζί με τη καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση είχαν τη τιμή να συναντηθούν και να μιλήσουν με την Ελληνίδα πρέσβη στη Χάγη τη κυρία Θηρεσία Παρασκευή Αγγελάτου. Φιλοξενήθηκαν στην ελληνική πρεσβεία, συζήτησαν με τη πρέσβη, η οποία όχι μόνο καλωσόρισε την ομάδα στη προσωπική της κατοικία αλλά ξενάγησε προσωπικώς τους φοιτητές στην έδρα ορισμένων από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς όπως η Europol και ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW). Οι φοιτητές επισκέφτηκαν επίσης το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία και τη δράση τους.

Όντας μέλος αυτής της ομάδας θα ήθελα συνοψίζοντας να αναφέρω πως το ταξίδι και η συμμετοχή μας σε ένα διεθνούς επιπέδου μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, ανέβασε το πήχη των απαιτήσεων και προσδοκιών μας. Οι μοναδικές αναμνήσεις και εμπειρίες που συγκεντρώσαμε μας έδωσαν την ώθηση να ασχοληθούμε ακόμα πιο ενεργά με τις προσομοιώσεις που κάθε χρόνο διοργανώνονται σε κάθε σημείο του πλανήτη. Καταλήγοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη καθηγήτριας μας Κα Εμμανουέλα Δούση για πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία της αλλά και το φίλο μας και μεταπτυχιακό φοιτητή στο τμήμα μας, Ευθύμη Αντωνόπουλο που συνέβαλε στη προετοιμασία της ομάδας έχοντας χρόνια εμπειρίας σε τέτοιες προσομοιώσεις. Χωρίς την συνδρομή τους η παρουσία μας στο EuroMUN δεν θα ήταν εξίσου επιτυχημένη.


1 σχόλιο: