Η εκπροσώπηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Models) που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συνιστά ένα είδος άριστης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφασίσουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή πολιτική και τη διπλωματία. Επιπλέον, επιτρέπει τη γνωριμία με φοιτητές και φοιτήτριες, με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, από άλλα πανεπιστήμια και καθιστά γνωστό το Τμήμα μας σε διεθνή φοιτητικά fora.Τι είναι το Model United Nations(MUN);

Τα Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων που πραγματοποιούν τα όργανα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Σκοπός της διαδικασίας είναι η μελέτη των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, ειδικά, και στην πολυμερή διπλωματία, γενικά. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου MUN, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλο διπλωματών και συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών προσομοίωσης ενός οργάνου.

Οι συμμετέχοντες, ή αλλιώς οι αποκαλούμενοι delegates, εκπροσωπούν ένα κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έναν άλλο διεθνή οργανισμό, το οποίο καλούνται να μελετήσουν παράλληλα με τη διερεύνηση διεθνών θεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: οι delegates συζητούν συγκεκριμένα θέματα, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά, ανάλογα με την επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, παραθέτουν τις θέσεις του κράτους που εκπροσωπούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες καταγράφουν ώστε να εκδοθεί ένα ψήφισμα ή μία απόφαση.

Η διαδικασία της προσομοίωσης καθοδηγείται από ένα προεδρείο και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν ώστε να είναι ομαλή η εξέλιξή της διαδικασίας. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγεται στα αγγλικά.

Οι προσομοιώσεις αφορούν τις συνεδριάσεις οργάνων του ΟΗΕ(Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης, Διεθνές Δικαστήριο και Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο(ECOSOC)), των ειδικευμένων οργανώσεων του ΟΗΕ, όπως η FAO και η UNESCO), περιφερειακών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κ.α.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ένα MUN;

Τα MUN διοργανώνονται κάθε χρόνο από διάφορα πανεπιστήμια ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η συμμετοχή στα MUN είναι είτε ατομική είτε ομαδική.


Ατομική συμμετοχή:

Στις ιστοσελίδες κάθε MUN υπάρχει η αίτηση συμμετοχής (application form), την οποία συμπληρώνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο MUN. Σε ορισμένα MUN ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε χώρα σε όλες τις επιτροπές. Σε ορισμένα άλλα ορίζονται δύο εκπρόσωποι(delegate & co-delegate) για κάθε χώρα.

Eπιπλέον, σε ορισμένα MUN δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας συμμετοχής ως μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής(chair-co-chair). Σε ορισμένα άλλα, όπως στο ThessISMUN, τα μέλη των προεδρείων των επιτροπών επιλέγονται κατά τη διεξαγωγή του προηγούμενου MUN.


Ομαδική συμμετοχή:

Η οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια(από το 2002) στο πλαίσιο του τμήματος, μέσα από το μάθημα Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, που διδάσκεται από τις κυρίες Χαριτίνη Δίπλα και Εμμανουέλα Δούση. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 3ου και 4ου έτους (ειδικής επιλογής για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελεύθερης επιλογής για τους φοιτητές των κατευθύνσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Ανάλυσης). Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ThessISMUN, δηλαδή την προσομοίωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλώνουν το μάθημα και εάν το επιθυμούν, συμμετέχουν στο ThessISMUN. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν το μάθημα, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Οργανωμένη ομαδική συμμετοχή πραγματοποιείται και σε MUN του εξωτερικού με συμμετοχή ολιγομελούς ομάδας φοιτητών.

Διακρίσεις

Στα περισσότερα MUN βραβεύονται οι συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην επιτροπή στην οποία βρίσκονται.

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Αποστολή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (ΕΚΠΑ) στο THESSISMUN 2018


Από τους Εμμανουέλα Διακάκη και Παύλο Πετίδη,
Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Συνεχίζοντας την πολύχρονη παράδοση συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια προσομοιώσεων, το Τμήμα μας έδωσε για μια ακόμη φορά το παρόν του με επιτυχία στο Thessaloniki Model United Nations, 11 έως 15 Απριλίου 2018. Το τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης ήταν ο Γιώργος Ανδρεόπουλος, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο John Jay College of Criminal Justice και στο κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών του City University of New York, ενώ τιμητική διάκριση με τη μορφή βραβείου έλαβε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματός μας κυρία Εμμανουέλα Δούση για την πολυετή αρωγή της στη διεξαγωγή του συνεδρίου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.

Το ThessISMUN είναι ένα διεθνές συνέδριο προσομοίωσης Επιτροπών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και επιμέρους οργανισμών, όπου οι φοιτητές καλούνται να εκπροσωπήσουν μια χώρα υποστηρίζοντας την πολιτική της σε θέματα της τρέχουσας διεθνούς ατζέντας. Είναι μια δοκιμασία η οποία απαιτεί προσεκτική προετοιμασία, ένα παιχνίδι όπου οι φοιτητές, ως διαγωνιζόμενοι, μαθαίνουν έμπρακτα τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στα διεθνή  όργανα, αλλά και μια ευκαιρία διεξαγωγής ακαδημαϊκής έρευνας τόσο για τη χώρα εκπροσώπησης και  τις διεθνείς ισορροπίες όσο και για σημαντικά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας σχετικά με την οικονομία, την ασφάλεια αλλά και κοινωνικά θέματα.

Ειδικότερα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο ThessISMUN2018  πραγματοποιήθηκαν επίπονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μονίμων και μη μονίμων μελών σχετικά με την κατάσταση στο Μυανμάρ.  Στην πρώτη επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ οι φοιτητές πραγματεύτηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου (cyber security) και τη στρατιωτική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στη δεύτερη επιτροπή, τα θέματα αφορούσαν στη σημασία του διεθνούς εμπορίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως και στην αναδιάρθρωση του χρέους. Τα θέματα της τρίτης επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης απαιτούσαν την κατάθεση προτάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της απουσίας ιθαγένειας. Στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, τέθηκαν επί τάπητος τα ζητήματα της πραγμάτωσης των Βιώσιμων Στόχων 13 και 16. Στο Διεθνές Δικαστήριο, οι Δικαστές διαχειρίστηκαν υποθέσεις που άπτονται του αντικειμένου του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης.

Στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητήματα όπως το δικαίωμα στην «ανάπτυξη» καθώς και η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό το φως της εκρηκτικής ανάδυσης της Τρομοκρατίας απασχόλησαν το Συμβούλιο τις ημέρες του Συνεδρίου. Όσον αφορά την UNESCO,  ο ρόλος της εκπαίδευσης ως εργαλείο ανάσχεσης του εξτρεμισμού καθώς και η προστασία των υπό εξαφάνιση γλωσσών και διαλέκτων αποτέλεσαν τον πυρήνα των θεμάτων της Επιτροπής. Επιπλέον, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών οικοδόμησαν ένα πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τη μεταφορά βλαβερών ουσιών μέσω της θάλασσας και την ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης, στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, προβληματίστηκαν σχετικά με την ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ και έθεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξάλειψη των δομικών αδυναμιών του ΝΑΤΟ στο εγγύς μέλλον. Τέλος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σχηματίστηκε ένας κορμός προτάσεων αναφορικά με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και με την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της εκπαίδευσης.

Η  ακαδημαϊκή υπεύθυνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Εμμανουέλα Δούση, ξεκινώντας από το Νοέμβριο 2017, κίνησε τη διαδικασία οργάνωσης μιας αποστολής που με ζήλο και ενθουσιασμό θα εκπροσωπούσε το Πολιτικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 44 φοιτητές  που κατάφεραν εν τέλει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της προετοιμασίας και να συμμετάσχουν στο συνέδριο, αποτέλεσαν μια από τις πιο οργανωμένες, προετοιμασμένες και διαπρεπείς αποστολές του THESSISMUN 2018.

Συγκεκριμένα, στο ThessISMUN 2018 η αποστολή του Τμήματός μας είχε την τιμή να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Βόρεια Κορέα, τη Ρουμανία, τη Φιλανδία, τη Νιγηρία, το Μαρόκο, την Αλβανία και τον Παναμά. Για την εξαιρετική επίδοσή τους στο φετινό συνέδριο διακρίθηκαν από την αποστολή μας με το βραβείο του μελλοντικού διπλωμάτη (Future Diplomat Award) οι φοιτητές Νικόλαος Παπούλιας(ΗΠΑ- ECOFIN) και Κωνσταντίνος Ρούσης( ΗΠΑ- HRC) ενώ διακρίθηκαν προφορικά  η Πολιτίμη Βιντσιλαίου(ΗΠΑ- ECOSOC) και ο Βαγγέλης Βαϊάννης (Φιλανδία – UNESCO).

Χάρη στη συμμετοχή στο ThessiSMUN 2018, τα μέλη της αποστολής μας κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, την ανάγκη οικοδόμησης συνασπισμών εντός των Επιτροπών και της συνεργασίας ως αναγκαία προϋπόθεση για διαμόρφωση πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Απέδειξαν ότι η προετοιμασία πριν το Συνέδριο αποτελεί την βάση για την συμμετοχή και την ανταπόκριση στις ανάγκες του debate.  Η επιτυχία της αποστολής οφείλεται στην συνδρομή και την πολύτιμη βοήθεια της κυρίας Εμμανουέλας Δούση, που από την πρώτη στιγμή μας στήριξε και μας καθοδήγησε  καθ’όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.
Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ThessiSMUN 2017

Από την Γεωργία Γιαννακίδου 
Φοιτήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Στις 19-23 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε για 16η συνεχόμενη χρονιά, από τη δημιουργία του το 2001, το ThessiSMUN. Το ThessiSMUN αποτελεί ένα διαδραστικό συνέδριο προσομοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο λαμβάνουν μέρος εγχώριες και ξένες φοιτητικές αποστολές. Η επιτομή του ThessiSMUN (και γενικότερα των συνεδρίων MUN) έγκειται στο γεγονός ότι στα πλαίσια της προσομοίωσης κάθε συμμετέχων δύναται να εκπροσωπήσει μια χώρα- μέλος του ΟΗΕ ως διπλωμάτης σε μία από τις δώδεκα επιτροπές( Security Council, 1st General Assembly Committee, 2nd General Assembly Committee, 3rd General Assembly Committee, ECOSOC, NATO, Council of Europe,Human Rights Council, International Court of Justice, Committee on the Rights of People with Disabilities, UNESCO, International Maritime Organization, που κάθε χρόνο φιλοξενούν μεγάλο αριθμό σπουδαστών.

Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πιστό στο ραντεβού του παρευρέθηκε φέτος όπως και κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή του τμήματος στο ThessiSMUN2017 αριθμούσε σε 35 συμμετέχοντες, επικεφαλής των οποίων ήταν η φοιτήτρια Γεωργία Γιαννακίδου ενώ την προετοιμασία και ακαδημαϊκή επιμέλεια της αποστολής ανέλαβε η καθηγήτρια του τμήματος, Εμμανουέλα Δούση. Το τμήμα εκπροσώπησαν δύο φοιτητές σε θέσεις Προεδρείων των επιτροπών: η Λιαροστάθη Ναταλία (ECOSOC) και ο Ιωάννης Αλεξανδρής (NATO).

 Ανάμεσα στους διακριθέντες φοιτητές του συνεδρίου δεν έλειπαν και εκπρόσωποι του τμήματος μας. Βραβεύθηκαν με την τιμητική διάκριση “honorary mention” οι: Ιάσων Μακρής, Διακάκη Εμμανουέλα, Παύλος Πετίδης, για την εξαίρετη επίδοση τους, ενώ τιμήθηκαν με “verbal mention” οι: Καρτάλης Αθανάσιος και Γεωργία Γιαννακίδου. Παράλληλα, η Ναταλία Λιαροστάθη και Γεωργία Γιαννακίδου επιλέχθηκαν να στελεχώσουν τις θέσεις Προεδρίων για το ThessiSMUN 2018 στις επιτροπές: Security Council και Human Rights Council, αντίστοιχα.

Το ραντεβού των φοιτητών ανανεώνεται για το ThessiSMUN2018…


Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή στην προσομοίωση Διεθνών Περιφερειακών Οργανισμών στη Ρόδο - RhodesMRC


Από τον Γιάννη Αλεξανδρή
Φοιτητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Το πενταήμερο 12-16 Οκτωβρίου 2016 έλαβε χώρα  το  Συνέδριο Προσομοίωσης Διεθνών Περιφερειακών Οργανισμών στη Ρόδο, γνωστό και ως ‘’RhodesMRC’’. To συνέδριο παρουσίασε περισσότερη συμμετοχή από ποτέ, με συνολικά περισσότερους από 400 συμμετέχοντες. Φέτος , προστέθηκαν μάλιστα νέες επιτροπές όπως η Αφρικανική Ένωση. Το Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη παρουσία του -αριθμητικά -στα χρονικά του θεσμού. Συνολικά 20 μέλη του τμήματος συμμετείχαν, ενώ περίπου για τους μισούς το MRC αποτελούσε τη πρώτη τους προσομοίωση. Πλέον όλοι ανυπομονούν για το προσεχές ThessisMUΝ, καθώς η πρώτη εμπειρία των συμμετεχόντων ήταν τουλάχιστον θετική. 

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στους, Γεωργία Γιαννακίδου( Delegate of Spain/CoE) και στον Ιωάννη Αλεξανδρή( Head of Russian StateMEPC). 

Πιο συγκεκριμένα, την αποστολή αποτελούσαν οι: 
Αλεξανδρής Ιωάννης- Russia – Middle East Peace Conference
Καρτάλης Αθανάσιος – Lebanon - Middle East Peace Conference 
Σκιάνης Ευθύμιος- Israel- NATO
Γιαννακοπούλου Ιουλία- Israel- NATO
Μπάστας Ιωάννης- India- NATO
Μικράκης Ιωάννης – India- NATO
Καιντάτζη Βασιλική – Luxembourg – NATO
Κολλημένου   Ευθυμία   – Luxembourg – NATO 
Λαλαούνης Νικόλαος-Somalia  – ΝΑΤΟ 
Γλένη Χριστίνα- Greece – NATO
Λιαροστάθη Ναταλία – United Kingdom – OSCE 
Χίλα Αγγελική –Denmark – OSCE 
Γιαννακίδου Γεωργία- Spain- CoE
Τερζάκη Πελαγία- Turkey – CoE
Μαλτέζος Βασίλειος – Slovakia – CoE
Καραθανασόπουλος Ορφέας- Slovenia- CoE
Μαντινειός Ιάσων – Monaco – CoE
Διακάκη Εμμανουέλα – Romania – CoE 
Γρηγοράκης Γεώργιος – Ethiopia – Africa Union
Γιαννούλη Δάφνη-Φωτεινή  -  Namibia – Africa Union 

Υ.Γ : Η παρέα είχε τέτοια χημεία ώστε μόλις 6 μέρες μετά την επιστροφή μας να κανονίζουμε έξοδο-reunion

Υ.Γ2: Από πλευράς μου, ως Head Delegate των τελευταίων τεσσάρων προσομοιώσεων , δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος και ευτυχής που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτά τα άτομα. Οι μισοί ήταν ήδη φίλοι, οι υπόλοιπο έγιναν στη πορεία. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων και η δυναμική που συνεχίζει τελευταία να αναπτύσσεται εντός του τμήματος και ιδιαίτερα στα μικρότερα έτη. Είμαι σίγουρος πως η καλή δουλειά θα συνεχιστεί  και θεωρώ σχεδόν βέβαιο πως στο Thessis το μέγεθος της αποστολής μας θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. 


Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Συμμετοχή Φοιτητών στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών – EuroMUN 2015

Από την Σοφία Αντωνιάδη
Απόφοιτη του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Το περασμένο Απρίλιο και συγκεκριμένα κατά το διάστημα 29 Απριλίου έως 4 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, το 9ο Ευρωπαϊκό Μοντέλο προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών (EuroMUN), το δεύτερο καλύτερο και μεγαλύτερο από άποψη συμμετοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το EuroMUN είναι μια καινοτομία που ξεκίνησε το 2006 από μια ομάδα φοιτητών του πανεπιστημίου του Μάαστριχτ (United Nations Student AssociationUNSA) και κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης για φοιτητές από τα πανεπιστήμια όλου το κόσμου.

Τη χρονιά αυτή το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί για πρώτη φορά στο EuroMUN, μετά από τη παρακίνηση των ειδικών στο αντικείμενο καθηγητών τους αναφορικά με τα οφέλη μιας τέτοιας αποστολής. Με τη πολύτιμη βοήθεια της αναπληρώτριας καθηγήτριας Εμμανουέλας Δούση ,με ειδίκευση σε θέματα Διεθνούς Δικαίου και Περιβάλλοντος, στα διαδικαστικά ζητήματα της συμμετοχής αλλά και στη προετοιμασία και εύρεση χρηματοδότησης για τη κάλυψη των εξόδων της αποστολής, από τους πρώτους μήνες του 2015 ξεκίνησε η προετοιμασία των φοιτητών.

Η ομάδα του τμήματος συγκροτήθηκε από τέσσερις φοιτητές, τον Ιάσωνα Τσουκαλά και τη Σοφία Αντωνιάδη που βρίσκονταν στο τέταρτο έτος της φοίτησης τους και από τις τριτοετείς φοιτήτριες Κατερίνα Πετροπούλου και Βασιλική Νιάρχου. Η ομάδα συνεργάστηκε άριστα και προετοιμάστηκε μαζί για τη προσομοίωση καθώς για τη πλειοψηφία ήταν η πρώτη φορά συμμετοχής σε ένα μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός όμως που δεν εμπόδισε την ομάδα να αποσπάσει θετικά σχόλια κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στις επιτροπές τους.

Το 9ο EuroMUN με θέμα “Restoring StabilityPursuing Peace, Security and Human Rights” συνάντησε μεγάλη συμμετοχή με 550 φοιτητές από όλο τον κόσμο να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στις επιτροπές τους. Οι επιτροπές που υπήρχαν ήταν τόσο σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών όσο και σε ευρωπαϊκό. Συγκεκριμένα οι φοιτητές μπορούσαν να συμμετάσχουν στα: UN Security Council, UN Global Compact, UN Economic and Social Committee, UN Environmental Program, UN Human Rights Council, ECOFIN, NATO, African Union Assembly, WHO, World Bank, Joint-Council Crisis, European Parliament και EU Council.

Οι φοιτήτριες Σοφία Αντωνιάδη και Κατερίνα Πετροπούλου εκπροσώπησαν την Ινδία και την Ιρλανδία αντιστοίχως στη Παγκόσμια Τράπεζα για τα θέματα των άμεσων ξένων επενδύσεων για τις ΑΠΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες και των οικονομικών ανισοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Η Βασιλική Νιάρχου εκπροσώπησε το γερμανικό αριστερό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ ο Ιάσωνας Τσουκαλάς την Ιταλία με τους ανεξάρτητους ευρωβουλευτές της, πάνω στα θέματα διαχείρισης του European Social Fund και της συμφωνίας TTIP.

Η συμμετοχή στη προσομοίωση έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην έρευνα και στη συγκέντρωση πληροφοριών για τα θέματα τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να δουν πως λειτουργούν πρακτικές όπως η διπλωματία, το lobbying, η επιχειρηματολογία και η πειθώ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ένα σπουδαίο μάθημα για τον τρόπο δημιουργίας συμμαχιών και φιλικών σχέσεων που τελικά έφερε όλους του συμμετέχοντες κοντά εντός και εκτός των αιθουσών, δίνοντας στο ταξίδι και μια επιπλέον διασκεδαστική νότα.

Πριν την έναρξη του EuroMUN οι φοιτητές του τμήματος είχαν την μοναδική ευκαιρία να επισκεφτούν την όμορφη Χάγη μαζί με πολλούς ακόμα φοιτητές με σκοπό να δημιουργηθούν γνωριμίες και φιλίες πριν την έναρξη της προσομοίωσης. Η παραμονή τη Χάγη συνέπεσε με τις ημέρες εορτασμού του Kings Day μια από τις πιο σπουδαίες εθνικές γιορτές για τους Ολλανδούς κατά την οποία πραγματοποιούνται αμέτρητα δρώμενα σε κάθε γωνία της χώρας. Ταυτοχρόνως η ομάδα του τμήματος μαζί με τη καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση είχαν τη τιμή να συναντηθούν και να μιλήσουν με την Ελληνίδα πρέσβη στη Χάγη τη κυρία Θηρεσία Παρασκευή Αγγελάτου. Φιλοξενήθηκαν στην ελληνική πρεσβεία, συζήτησαν με τη πρέσβη, η οποία όχι μόνο καλωσόρισε την ομάδα στη προσωπική της κατοικία αλλά ξενάγησε προσωπικώς τους φοιτητές στην έδρα ορισμένων από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς όπως η Europol και ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW). Οι φοιτητές επισκέφτηκαν επίσης το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία και τη δράση τους.

Όντας μέλος αυτής της ομάδας θα ήθελα συνοψίζοντας να αναφέρω πως το ταξίδι και η συμμετοχή μας σε ένα διεθνούς επιπέδου μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, ανέβασε το πήχη των απαιτήσεων και προσδοκιών μας. Οι μοναδικές αναμνήσεις και εμπειρίες που συγκεντρώσαμε μας έδωσαν την ώθηση να ασχοληθούμε ακόμα πιο ενεργά με τις προσομοιώσεις που κάθε χρόνο διοργανώνονται σε κάθε σημείο του πλανήτη. Καταλήγοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη καθηγήτριας μας Κα Εμμανουέλα Δούση για πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία της αλλά και το φίλο μας και μεταπτυχιακό φοιτητή στο τμήμα μας, Ευθύμη Αντωνόπουλο που συνέβαλε στη προετοιμασία της ομάδας έχοντας χρόνια εμπειρίας σε τέτοιες προσομοιώσεις. Χωρίς την συνδρομή τους η παρουσία μας στο EuroMUN δεν θα ήταν εξίσου επιτυχημένη.


Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

MRC 2015


Από τον Γιάννη Αλεξανδρή

Τον περασμένο Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο το 6ο MRC(Model Regional Cooperation). Πρόκειται για τη μοναδική προσομοίωση μοντέλου διεθνών οργανισμών με αποκλειστική ειδίκευση στους περιφερειακούς οργανισμούς.

Στο φετινό MRC σημειώθηκε πρωτοφανώς αυξημένη συμμετοχή, με τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων να ξεπερνά τους 200.Ως επακόλουθο αυτής της αυξημένης ζήτησης προστέθηκαν επιπλέον επιτροπές(Council of Europe, NATO, Organization of American States) στις αρχικές (OSCE, Middle East Conference, Black Sea Economic Co-operation).

Αντιστοίχως και από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπήρξε αυξημένη ζήτηση για συμμετοχή. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η φετινή συμμετοχή πολλών φοιτητών του τμήματος στο ThessisMun της Θεσσαλονίκης όπου δεν παρέλειψαν να ενημερώσουν τους συμφοιτητές τους για τις επόμενες προσομοιώσεις, ξεκινώντας από αυτή της Ρόδου. Υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για ενημέρωση σχετικά με το τι εστί προσομοίωση διεθνών οργανισμών. Τελικά συμμετείχαν συνολικά 18 άτομα: 
NATO: Βαρκαρώτας Χρήστος (Ουκρανία), Κακκαβάς Θωμάς (Ηνωμένο Βασίλειο), Λάσκου Γεωργία (Βουλγαρία), Μουντανέα Πόλλυ (Καναδάς), Τσικούρη Αλεξάνδρα (Ελλάδα) , Χατόγλου Δημήτριος (Ολλανδία)
OSCE: Αθανασοπούλου Τριανταφυλλιά (Βοσνία-Ερζεγοβίνηη) Αλεξανδρής Ιωάννης (Καναδάς), Κονταξάκη Μαρία (Ουκρανία), Κρυστάλλη Ευτυχία (Ολλανδία) ,Μακρής Ιάσωνας (Ισπανία) Μουσουλίδη Ασπασία (Λευκορωσία), Τσέγκος Εμμανουήλ (Αρμενία)
CoE: Λιβογιάννη Χαρίκλεια ( Ισπανία)
Organization of American States: Καρτάλης Αθανάσιος ( Suriname) , Κρανιάς Σωτήριος (Μεξικό), Σκορδέλλη Δέσποινα(Παναμάς) , Χούλης Ιωάννης(Τζαμάικα)

Για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες, το ‘’Rhodes MRC 2015’’ αποτέλεσε τη πρώτη τους εμπειρία σε προσομοίωση. Αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για εξοικείωση με τον τρόπο που λειτουργούν οι διεθνείς οργανισμοί και η διπλωματία αλλά και  για τη συμμετοχή τους σε επερχόμενες προσομοιώσεις. Δυστυχώς ο διαθέσιμος χρόνος για ομαδική προετοιμασία δεν ήταν επαρκής , δεδομένου ότι μεσολάβησαν καλοκαιρινές διακοπές και εξεταστική Σεπτεμβρίου. Παρόλα αυτά  η συνολική παρουσία του τμήματος ήταν αξιοπρεπέστατη και κρίθηκε επιτυχημένη.

 Μάλιστα ο  φοιτητής του τρίτου έτους Σωτήρης Κράνιας βραβεύθηκε με  τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή του ως delegate στην επιτροπή Organization of American States. « Με δύο λόγια ήταν μία απίστευτη εμπειρία που ως θεσμός μας φέρνει πιο κοντά σε μια πρακτική εφαρμογή των γνώσεών μας , συγκεκριμένα το Rhodes MRC βοήθησε στη γνωριμία μας με τη κοινότητα των προσομοιώσεων στην Ελλάδα και ήταν κατάλληλο για πρωτάρηδες!», όπως αναφέρει και ο ίδιος.

 Για τους συμμετέχοντες του τμήματος μας αυτή η εβδομάδα στη Ρόδο αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία, από τις καλύτερες των φοιτητικών τους χρόνων, αφού κατάφεραν να συνδυάσουν τη πρακτική εφαρμογή των γνώσεων τους  με τη διασκέδαση και την αναψυχή λειτουργώντας παράλληλα και ως ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή του τμήματος παρουσίασε καλή χημεία τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μας στη  Ρόδο ,εντός και εκτός των αιθουσών. Εκτός αυτού επιβεβαιώθηκε η θεωρία που υποστηρίζουν πολλοί ότι αν πάς μία φορά σε τέτοιου είδους συνέδριο σίγουρα θες να ξανασυμμετάσχεις!

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω,δεδομένη πρέπει να θεωρείται η διάθεση όλων για περισσότερες συμμετοχές μέσα στο έτος σε αντίστοιχες προσομοιώσεις. Το γεγονός ότι υπήρξε ευρεία αντιπροσώπευση ανά τα έτη (με γεννηθείς από το 92’ έως και το 96’) πιστοποιεί αυτή την αυξημένη δυναμική.

Υ.Γ: Αξίζει ειδική μνεία στις φοιτήτριες του τμήματος , Δάφνη Σαχίνογλου και Μάγια Αλεξιάδη που παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν στη Ρόδο, βόηθησαν σημαντικά καθ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας  κατατοπίζοντας με την εμπειρία τους (και τη υπομονή τους) όλους τους πρωτάρηδες, απαντώντας ακόμα και στις πιο κουραστικές ερωτήσεις!Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ScotMUN 2015Από τον Κωνσταντίνο ΒακαλόπουλοΗ εμπειρία του ScotMUN 2015 στο Εδιμβούργο θα μου μείνει αξέχαστη. Όχι μόνο έμαθα πολλά πράγματα για τη φύση, τη λειτουργία, τα όργανα και τις αρμοδιότητες των Ηνωμένων Εθνών, αλλά παράλληλα ανέπτυξα περαιτέρω δεξιότητες όπως το debating, η ομαδική συνεργασία, η ικανότητα διαπραγμάτευσης, ο δημόσιος διάλογος, η έρευνα και η ηγετικότητα. Μέσα από την προσομοίωση αυτή του ΟΗΕ, οι φοιτητές καταφέρνουν να εκπροσωπήσουν το πανεπιστήμιο, την πόλη και τη χώρα τους σε διεθνές (και άκρως απαιτητικό και ανταγωνιστικό) επίπεδο, να μάθουν καινούρια πράγματα, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να ανταλάξουν ιδέες και να κάνουν νέες φιλίες. Αναμφισβήτητα, ήταν μία εμπειρία που θα με βοηθήσει πολύ στο μέλλον, και θα μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη μου.


 Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Ο μαγικός κόσμος των MUNs

Από τη Μαρία Ντούρλια, φοιτήτρια στο Τμήμα ΠΕΔΔ Οι φοιτητές του Τμήματος μας έχοντας προσκομίσει εμπειρίες και όμορφες εικόνες από τη συμμετοχή τους στο ThessISMUN 2012 αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, και ως επόμενος στόχος τέθηκε το MUN της Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Το MUNIST αποτέλεσε μια από τις πιο ξεχωριστές και ιδιαίτερες εμπειρίες καθώς φοιτητές από όλο τον κόσμο μοιράστηκαν μαζί μας κοινούς στόχους και αναζητήσεις. Η ομάδα του Τμήματος ΠΕΔΔ αποτελείτο από δέκα προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι συμμετείχαν στις εξής επιτροπές: ΝΑΤΟ, ECOSOC, European Council, Specpol και G20. Οι συμμετέχοντες  δούλεψαν σκληρά και στο τέλος ανταμείφτηκαν με μια διοργάνωση από την οποία δεν έλειψαν οι ανατροπές και, αλλά και οι «διπλωματικές» παρεξηγήσεις. Η κάθε επιτροπή μετά από πέντε μέρες συζητήσεων και δύσκολων διαπραγματεύσεων κατέληξε σε συναίνεση και τα ψηφίσματα (resolution papers) εγκρίθηκαν από τους συμμετέχοντες με την ελπίδα πως οι λύσεις που προτάθηκαν θα αποτελέσουν την αρχή για περαιτέρω διαβουλεύσεις. 

Σε γενικές γραμμές, η συμμετοχή του Τμήματός μας στο MUN της Κωνσταντινούπολης άφησε σε όλους μια γλυκόπικρη γεύση. Αφενός όλοι αντιληφθήκαμε πως πρόκειται για ένα διεθνές συνέδριο υψηλού επιπέδου, στο οποίο καταφέραμε να έχουμε μια αξιόλογη παρουσία. Αφετέρου, οι δηλώσεις και η μη διπλωματική στάση ορισμένων μελών της γραμματείας προκάλεσαν αντιδράσεις και απογοήτευσαν πολλούς από τους φοιτητές που πήραν μέρος στο συνέδριο. Όμως, το κέφι, η όρεξη για δουλεία και το ευχάριστο κλίμα ανάμεσα στους συμμετέχοντες καθώς και η ομορφιά της Πόλης δεν άφησαν κανέναν παραπονεμένο, ενώ οι εμπειρίες και οι γνώσεις θα μείνουν αξέχαστες σε όλους.  

BEUM 2012: 


Δυο μήνες αργότερα πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι για δεύτερη χρονιά προσομοίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγάλη συμμετοχή από όλες τις Βαλκανικές, αλλά και αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Από το Τμήμα μας συμμετείχαν τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές που μοιράστηκαν στις επιτροπές και εργάστηκαν σκληρά σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των χωρών ή των εταιριών τους.
Το European CouncilCouncil of European UnionEuropean Parliament και lobbyist αποτέλεσαν τα πεδία δράσης των delegates που κλίθηκαν να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση και κατέληξαν σε συμφωνία μετά από τρείς κουραστικές αλλά ιδιαίτερα παραγωγικές μέρες. Τόσο η διοργάνωση όσο και το επίπεδο αποζημίωσαν τους φοιτητές, καθώς και οι διοργανωτές φρόντισαν έτσι ώστε όλοι να μείνουν ικανοποιημένοι. Τα social events συνέβαλαν στο να διαπιστώσουμε πόσο όμορφο είναι το Βελιγράδι και πόσο αξίζει να επισκεφτεί κανείς μια τόσο ξεχωριστή πόλη. 

CORINTH ARAB LEAUGUE 2012:

Τελευταίο συνέδριο για το 2012 ήταν η προσομοίωση του Αραβικού συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου το Δεκέμβριο. Από το Τμήμα μας συμμετείχαν τέσσερις φοιτητές, οι οποίοι απέσπασαν ένα βραβείο (best delegate) και έναν έπαινο (honorable mention). Μέσα σε ένα θερμό κλίμα διαπραγματεύσεων και αλληλεγγύης όλοι οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν άρτια προσπαθώντας να επιλύσουν τόσο το Μεσανατολικό όσο και άλλα ζητήματα που ταλανίζουν τον αραβικό κόσμο. Το Corinth 2012 απέδειξε για ακόμη μια φορά πως οι φοιτητές του Πολιτικού έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των συνεδρίων και όλοι μας προσδοκούμε στα επόμενα συνέδρια όλο και περισσότεροι φοιτητές από το Τμήμα μας να λαμβάνουν μέρος και να διαπρέπουν σε αυτές τις προσομοιώσεις που στόχος τους είναι αφενός να δείξουν στους φοιτητές πως λειτουργούν οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και πως ο καθένας μας έχοντας πίστη στις ικανότητες του, όρεξη για μελέτη, αγάπη για το αντικείμενο μας, στόχους και φυσικά όνειρα μπορεί να δει τον “μαγικό κόσμο των MUNs”!!